Produkty

Užívateľ

Registračné číslo:
Heslo:
 
 
       


WinGuard
 

 

WinGuard

 
Svetová jednotka v produktoch odrušovania žiarenia mobilných telefónov

 


 

Obsah

  1. Mobilný telefón
  2. Na čo slúži mobilný telefón?
  3. Koľko je na svete užívateľov mobilných telefónov?
  4. Žiarenie mobilov a zdravie človeka
  5. Ako sa ochrániť pred žiarením mobilu?
  6. WINGUARD
  7. Vlastnosti WINGUARD
  8. Ako inštalovať WINGUARD?
  9. Ako dlho WINGUARD vydrží?
  10. Otázky a odpovede

 

1. Mobilný telefón


Mobilný telefón (mobil) je elektronické zariadenie určené pre mobilnú telekomunikáciu prostredníctvom siete špecializovaných základní. Rádiotelefónna sieť vytvára tzv. celulárny systém (od anglického slova "cell"- bunka). Územie je rozdelené na časti (bunky) s priemerom asi 5 kilometrov, pričom každá pracuje na inej frekvencii a obsahuje vlastný vysielač, ktorý ju prepája s telefónnou sieťou. Bunkové vysielače sú káblom spojené s centrálnym počítačom, ktorý odovzdáva údaje o mieste, kde sa mobilný telefón práve nachádza, z jednej bunky do druhej podľa toho, ako sa mení pozícia mobilného telefónu.

 

2. Na čo slúži mobilný telefón?

Mobilné telefóny sa používajú na rôzne komunikačné účely (telefonovanie, výmena textových správ alebo prenos dát), najčastejšie na udržiavanie kontaktu s rodinnými príslušníkmi, ale aj v prípade podnikania a kvôli rýchlemu prístupu k telefónu v prípade núdze.

 

3. Koľko je na svete užívateľov mobilných telefónov?

Podľa správy OSN, 60% svetovej populácie vlastní alebo používa mobilné telefóny. To je viac ako 4,6 miliardy predplatiteľov mobilných služieb na celom svete. Do roku 2013 sa bude vo svete používať 5,8 miliardy mobilných zariadení.

Užívatelia mobilných telefónov

Top 1

Čína

650 miliónov (niekoľko miliónov Číňanov vlastní viac telefónov)

Top 2

India

400 miliónov (1 z 3 ľudí vlastní mobilný telefón)

Top 3

USA

260 miliónov (85% Američanov vlastní mobilný telefón)

Top 4

Rusko

172 miliónov (121% Rusov vlastní mobilný telefón)

Top 5

Brazília

152 miliónov (80% populácie vlastní mobilný telefón)

Zdroje: Veľvyslanectvo USA v Číne, Asociácia priemyslu mobilných telefónov, Regulačný úrad pre telefonovanie v Indii, Ruský denník Kommersant, Telecom agentúra Anatel4. Žiarenie mobilných telefónov a zdravie

 

Obavy ohľadne žiarenia, ktoré vydávajú mobilné telefóny boli vznesené najmä v nadväznosti na enormný nárast používania bezdrôtových mobilných telefónov po celom svete. Mobilné telefóny využívajú elektromagnetické žiarenie v mikrovlnnom rozsahu a veľa vedcov sa zhoduje v názore, že môže byť škodlivé pre ľudské zdravie. Tieto obavy vyvolali početné výskumy (napr. epidemiologické a experimentálne vykonané na zvieratách a ľuďoch). Keďže v tele prebiehajú rôzne zložité bioreakcie, ktoré sú riadené veľmi jemnými elektrickými impulzmi, interferencia s okolitým elektromagnetickým žiarením môže poškodiť vývoj bunky alebo spôsobiť, že niektoré bioreakcie môžu byť chybne vykonávané. Najcitlivejšie ľudské orgány na účinky elektromagnetického poľa sú okrem nervového systému tiež pohlavné orgány a oči.


Nedávne štúdie potvrdzujú, že žiarenie mobilných telefónov môže:

-   poškodiť nervy v hlave

-   byť príčinou, že krvinky nedokážu dobre viazať hemoglobín

-   byť príčinou straty pamäti a zmätenosti

-   môžu spôsobiť bolesti hlavy a navodiť extrémnej únavu

-   spôsobiť bolesti kĺbov, svalové kŕče a chvenie

-   spôsobiť pálenie a vyrážku na koži

-   zmeniť elektrickú aktivitu mozgu počas spánku

-   vyvolať zvonenie v ušiach, narušiť čuch

-   podnietiť vznik šedého zákalu, poškodenie sietnice a očnej rakoviny

-   otvoriť bariéru v krvnom riečisku mozgu vírusom a toxínom

-   znížiť počet a výkonnosť bielych krviniek

-   stimulovať astma produkciou histamínu

-   spôsobiť zažívacie ťažkosti a zvýšiť hladinu zlého cholesterolu

-   dráždiť endokrinný systém, obzvlášť pankreas, štítnu žľazu, vaječníky, semenníky

Pozn.: V roku 1993 vydalo Ministerstvo zdravotníctva SR Vyhlášku č 123/1993 Z.z. o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami elektromagnetického poľa, v ktorej sú definované všetky práva občana a povinnosti štátu, či zamestnávateľa na ochranu pred všetkými typmi elektromagnetického žiarenia.

 

5. Ako sa chrániť proti žiareniu mobilných telefónov?

Štúdie spojili žiarenie mobilných telefónov so zdravotnými problémami, ako sú bolesti hlavy, vysoký krvný tlak, nádory na mozgu, rakovina, Alzheimerova choroba a ďalšie. Je predpoklad na omnoho väčšie množstvo chorôb, no môže trvať roky, pokiaľ prebehne viacero štúdií a potvrdí sa závažnosť dôkazového materiálu. Avšak účinky sú kumulatívne a opatrenia by sa mali prijať už teraz, než bude príliš neskoro.

 

 

Tu sú základné kroky, ktorými môžete minimalizovať účinky dlhodobého vystavenia žiareniu mobilných telefónov:

        I.      Obmedzte používanie mobilov na základné volania a udržujte hovory krátke. Dokonca aj u 2 minútového hovoru sa zistilo, zmení prirodzenú elektrickú aktivitu mozgu až na hodinu potom.

      II.      Deti by mali mať možnosť používať mobilný telefón len v prípade núdze. Pretože pri ich ešte nevyvinutej lebke, môže žiarenie preniknúť oveľa hlbšie.

    III.      Telefonujte s bezdrôtovým hands-free (nie klasické káblové). Pri klasickom káblovom hands-free sa zistilo, že zintenzívňuje žiarenia smerujúce do zvukovodu. Vodič nielen že prenáša žiarenia z mobilného telefónu, ale tiež slúži ako anténna na prilákanie EMP (elektromagnetické polia), z okolia.

    IV.      Nenoste mobilný telefón vo vrecku alebo na opasku pokiaľ je zapnutý. Telové tkanivá v dolnej časti tela majú dobrú vodivosť a pohlcujú žiarenie rýchlejšie ako hlava. Štúdie ukazujú, že muži, ktorí nosia mobilné telefóny v blízkosti ich prostaty, riskujú zníženie počtu spermií až o 30%.

      V.      Ak používate telefón bez hands-free, počkajte na spojenie pred priložením telefónu k uchu.

    VI.      Nepoužívajte mobilný telefón v uzavretých priestoroch, ako sú kovové vozidlá alebo výťahy, kde zariadenie musí vynaložiť viac “sily” na nadviazanie spojenia. Kovové kabíny tiež pôsobia ako Faradayova klietka, a to tak, že odchytáva žiarenia a odráža ho späť na cestujúcich.

VII.      Nevolajte, keď je sila signálu jeden bar alebo menej. Znamená to, že telefón musí tvrdšie pracovať na nadviazanie spojenia.

VIII.      Kúpte si telefón s nízkym SAR (Specific Absorption Rate). Väčšina telefónov má úroveň SAR uvedenú v návode na použitie. Úroveň SAR je spôsob merania množstva rádiofrekvenčnej (RF) energie, ktorá je absorbovaná v tele. Čím nižšie číslo, tým lepšie. (Uvedomte si však, že štúdia, kde boli RF sto krát nižšie ako súčasné SAR limity, stále vykazovali biologické účinky.)

    IX.      Používajte vedecky overené zariadenia s ochranou proti EMF. V dnešnej dobe sú dispozícii vyspelé technológie, ktoré Vám umožňujú chrániť sa pred žiarením. WINGUARD je zariadenie špeciálne vyrobené pre tento účel a dokáže účinne absorbovať a eliminovať škody spôsobené žiarením mobilných telefónov.


 

6. WINGUARD

Za účelom uspokojenia potrieb trhu na “zdravé” mobilné telefóny, svetový špecialista na pohlcovanie žiarenia začal spolupracovať s FORYOU Health Technology Research Team (tím zameraný na výskum technológií na podporu zdravia) a úspešne inovoval predchodcu mobilného telefónu na anti-radiačný produkt WINGUARD.

Pri vývoji WINGUARD sa vychádzalo z vojenskej technológie „Stealth“, zameranej na vývoj povrchov neviditeľných pre radar, infračervené lúče, sonar a ďalšie metódy detekcie. Patentované technológie EMS MAX ™ a EMSI Clean™ sú použité vo WINGUARD. S nimi WINGUARD umožňuje nielen vykonávať kvalitný telefónny hovor, ale takisto môže poskytnúť ochranu pred elektromagnetickým žiarením jeho absorpciou a eliminovaním. Užívateľovi mobilného telefónu tak vytvára zdravé telefonické prostredie.

 

7. Vlastnosti WINGUARD

WINGUARD je vyrobený z materiálov technológií EMS MAXTM a EMSI CleanTM. Ponúka silné odrušovanie, absorbovanie a tým celkovú redukciu žiarenia. Je pevný (bez obsahu ťažkých kovov a rádioaktívnych látok) a má dlhú životnosť.

 

Miera absorpcie žiarenia ≥ 93,7%
Miera redukcie žiarenia ≥ 99,9%


Ako už bolo spomenuté, WINGUARD je vyrobený pomocou technológie EMS "tienenia elektromagnetického rušenia” (Electromagnetic Interference Shielding). Vďaka nej môže absorbovať všetky elektromagnetické žiarenia z mobilných telefónov a okolitých elektronických zariadení. Premieňa žiarenie na teplo a vypúšťa späť do ovzdušia. EMS je bežne používané vo vojenskej technológií Stealth a pomocou svojej schopnosti pohlcovať elektromagnetické vlnenie, dokáže doslova zneviditelniť loď pred zachytením radarom.  Teraz sa EMS používa aj v elektronických zariadeniach, pričom pomáha pohlcovať elektromagnetické žiarenie, čím chráni naše zdravie pred jeho poškodzovaním.

 

EMS MAX™ Top Absorpčný Patent na Žiarenie

EMS MAX ™ je nový typ pohlcovača elektromagnetického žiarenia. Má celkové absorpčné pokrytie všetkých frekvencií mobilných telefónov v škále od 10 až po 8000MHz. Elektromagnetické žiarenie premieňa na teplo, ktoré sa uvoľní do ovzdušia.

 

EMSI Clean™ Technology Patent

EMSI Cleanposkytuje dvojitú ochranu pri WINGUARD, nakoľko pohlcuje žiarenie až o 90% a celkovo eliminuje žiarenie až o 3%. Pomáha absorbovať a filtrovať elektromagnetické vlnenie, čím znižuje elektromagnetickú interferenciu mobilných telefónov a tak zvyšuje kvalitu hovoru a zároveň chráni vašu hlavu.

 

8. Ako nainštalovať WINGUARD?

Ak chcete nainštalovať, očistite povrch okolo zvukového vysielača (reproduktor) a nalepte.

 

9. Ako dlho WINGUARD vydrží?

Životnosť produktu: 6 rokov od výrobného dátumu

Doporučená doba používania: 2 roky


10. Otázky a odpovede

              I.      Otázka:                Čo je elektromagnetické žiarenie? Ako to ovplyvní naše zdravie?

           Odpoveď:  Elektromagnetické žiarenie je forma energie. Zahŕňa veľký rozsah vlnových dĺžok, podľa ktorých rozlišujeme jednotlivé druhy žiarenia, tzv. elektromagnetické spektrum. Tieto druhy energie, zahŕňajú niektoré, ktoré dobre poznáme a niektoré, ktoré nám môžu byť neznáme. Patria medzi ne:


• Rádiové vlny
• TV vlny
• Vlnenie mobilných telefónov

• Radar
• Tepelné (infračervené žiarenie)
• Svetlo
• Ultrafialové svetlo
• Röntgenové vlny
• Krátke vlny
• Mikrovlnná rúra, rovnako ako v mikrovlnnej rúre
• Gama žiarenie

 

Aj keď názory odbornej komunity sa líšia, niekoľko štúdií preukázalo dôsledky elektromagnetického žiarenia na ľudské zdravie a síce, že spôsobuje nádory na mozgu, leukémiu, vrodené chyby, samovoľné potraty, chronickú únavu, bolesti hlavy, šedý zákal, srdcové problémy, stres, nevoľnosť, bolesť na hrudníku, zábudlivosť, rakovinu a ďalšie zdravotné problémy.

 

            II.      Otázka:                Prečo potrebujem WINGUARD?

           Odpoveď: Mobilný telefón môže vyžarovať prekvapivo silné elektromagnetické žiarenie, najmä zo slúchadla. Keď hovoríme, držíme telefón tak blízko našej hlavy, že  elektromagnetické žiarenie má priamy kontakt s našou hlavou. WINGUARD je nalepovaní anti-radiačný štítok vyrobený pomocou

          

           pokrokových technológií (EMS MAXTM a EMSI CleanTM). Pomáha absorbovať a eliminovať škodlivé elektromagnetické vyžarovanie mobilného telefónu.

 

          III.      Otázka:                Ako ma WINGUARD ochráni pred žiarením mobilných telefónov?

Odpoveď: WINGUARD sa vyrába z patentovaných materiálov EMS MAXTM a EMSI CleanTM. EMS MAX™ Top Radiant Absorbent Patent je nový typ pohlcovača elektromagnetického žiarenia. Má celkové absorpčné pokrytie všetkých frekvencií mobilných telefónov v škále od 10 až po 8000MHz. Elektromagnetické žiarenie premieňa na teplo, ktoré sa uvoľní do ovzdušia. EMSI Clean™ Technology Patent garantuje dvojitú ochranu pri WINGUARD, nakoľko pohlcuje žiarenie až o 90% a celkovo eliminuje žiarenie až o 3%. Pomáha absorbovať a filtrovať elektromagnetické vlnenie, čím znižuje elektromagnetickú interferenciu mobilných telefónov a tak zvyšuje kvalitu hovoru a zároveň chráni vašu hlavu.

 

          IV.      Otázka:                Kde môžem kúpiť WINGUARD a koľko?

Odpoveď: WINGUARD môžete si nájsť v ponuke spoločnosti Winalite International a v sieti distribútorov Winalite. Jeden set WINGUARD obsahuje 5 ks štítku v cene US $ 90.00 (prvý nákup) a US 80,00 dolár (ďalší nákup).

 

            V.      Otázka:                Aký je rozdiel medzi Health Card a WINGUARD?

Odpoveď: Health Card obsahuje čip pohlcujúci elektromagnetické žiarenie všetkých druhov elektronických zariadení. WINGUARD je špeciálne vyrobený pre mobilný telefón, prispieva k zlepšeniu kvality hovoru a takmer stopercentne pohlcuje všetky žiarenia z mobilného telefónu po celú dobu používania.

 

          VI.      Otázka:                Dokáže ma samotná Health Card ochrániť pred žiarením z mobilu?

Odpoveď: Pri používaní mobilného telefónu, držíme telefón v tesnej blízkosti našej hlavy. Elektromagnetické žiarenie tak prenikne do nášho tela ešte pred tým, ako by ho Health Card bola schopná absorbovať. Preto na odporúča nainštalovať WINGUARD priamo na mobilný telefón.

 

        VII.      Otázka:                Dokáže ma v tom prípade WINGUARD ochrániť pred žiarením?

Odpoveď: Hlavnou funkciou WINGUARD je absorbovať a eliminovať žiarenie z mobilného telefónu a jeho schopnosť nestačí na pokrytie všetkých druhov elektromagnetického žiarenia z okolitých elektronických zariadení.

.

      VIII.      Otázka:                Ako dlho je možné mať produkt WINGUARD nepoužitý?

Odpoveď:  Produkt pred použitím má životnosť 6 rokov. Ako náhle sa používa, odporúča sa vymeniť za nový po 2 rokoch.