Produkty

Užívateľ

Registračné číslo:
Heslo:
 
 
       Vyplácanie provízií platcom DPH
Vážení distribútori,

dovoľte mi informovať Vás, že platci DPH sa ku svojim bonusom dostanú
nasledovne:

1. Vyplnením zmluvy s novou rakúskou pobočkou (v prílohe).
2. Zaslaním na adresu Winalite Hungary, kft., Forgách u. 19. fsz.1.,
1139 Budapest, Hungary.
3. Následne rakúska pobočka pošle na Váš účet bonus (od týždňa 201151)
a na emailovú adresu výkaz o bonuse, na základe ktorého môžete obratom
vystaviť na pobočku faktúru.

Fakturačné údaje sú:
Winalite(Europe)Handels GmbH
Sperlinggasse 15,
A-2331 Voesendorf
Austria / Europe
Tel.No.             +43-1-8904894      
Fax No. +43-1-890489415
Mobile: +43-699-1503 4386
Email: moc.eporue-etilaniw@eciffo
        moc.eporue-etilaniw@ecivres

Bank Information:
RaiffeisenLandesBand NEO-WIEN
IBAN: AT52 3200 0000 0084 8770
BIC (SWIFT):  RLNWATWW

Commercial register No: FN 364964m  (IČO)
UID Nr. (VAT No.):  ATU66590307  (IČ DPH)

Faktúra môže byť rovnaká, akú ste doteraz vystavovali na Winalite
Czech, ciže v slovenskom jazyku. Prílohu robiť nemusíte. Daňový úrad
vyžaduje aby bolo na faktúre uvedené nasledovne: Oslobodené od DPH na
základe §45 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH.

Pobočka bude posielať bonusy raz za mesiac, v prípade, že mesačné
bonusy presiahnu výšku 33 Euro. Ak nie, pošlú bonusy po nakumulovaní
sumy väčšej ako 33 euro.

Upozorňujeme na to, že podľa § 7a zákona o DPH je zdaniteľná osoba,
ktorá poskytuje službu do zahraničia povinná pred prijatím odmeny za
svoje služby, podať miestne príslušnému daňovému úradu žiadosť o
registráciu pre daň a musí následne pravidelne deklarovať svoj príjem
v Súhrnnom výkaze.

Na stiahnutie :  Contract Winalite Europe GmbH